huis
Meerdere pagina's: scroll voor een overzicht

Hoe inbrekers buiten de deur houden

Goed en voordelig beveiligen

De schrijver van deze pagina's heeft jarenlang gewerkt als adviseur voor het politiekeurmerk veilig wonen® (pkvw) en heeft adviezen gegeven op basis waarvan zo'n 5000 bestaande huurwoningen in inbraakwerendheid zijn opgewaardeerd naar politiekeurmerk niveau. Het betrof hier veelal woningen in wijken waar regelmatig werd ingebroken want die hadden voorrang, het resultaat van die opwaardering was zonder meer spectaculair. Het inbraakcijfer ging door de aanpassingen aan hang- & sluitwerk en verlichting drastisch omlaag.

Deze en de onderliggende pagina's gaan dus over het veiliger maken van oudere woningen, die niet aan de huidige voorwaarden van inbraakwerendheid voldoen. Op deze website lopen we stap voor stap je woning door en beoordelen ramen en deuren, scharnieren, oplegsloten, insteeksloten, raamsluitingen en deurbeslag. Daarnaast letten we op buitenverlichting en de eventuele noodzaak van een alarmsysteem en/of een inbraakwerende kluis.

inbraak-door-tuindeuren

Wel of Geen Politie Keurmerk Veilig Wonen ®

Laat er geen twijfel over bestaan, de richtlijnen van het politiekeurmerk veilig wonen® zijn zonder meer goed te noemen. Dat hebben de behaalde resultaten bewezen. In de strenge voorschriften m.b.t. inbraakwerend hang- & sluitwerk en verlichting is de lat voor de bewoner wel erg hoog gelegd en daarmee komen direct twee problemen naar voren.

  • De constructie van een raam, deur of kozijn leent zich niet altijd voor beveiliging volgens de normen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® (PKVW)
  • Het prijskaartje van beveiliging volgens de normen van het politiekeurmerk veilig wonen® ligt al snel boven je budget
Jouw belang is het om inbrekers buiten de deur te houden. Met of zonder keurmerk, passend binnen je budget. En dat is precies waar deze site over gaat. De normen van het politiekeurmerk zullen op deze website dan ook worden losgelaten als de kans op een inbraak met voordeliger aanpassingen aanmerkelijk wordt verkleind.

Als ze er in willen komen, komen ze er toch wel in

Dat heb ik een enkele bewoner horen zeggen toen ik in opdracht van een woningstichting bij hen huisbezoeken deed om voor het gehele woningbestand PKVW adviesplannen op te stellen.
Op zich hadden die bewoners helemaal gelijk met hun conclusie 'als ze willen komen ze er altijd in'

En dat brengt ons op het punt waar het om gaat:

We gaan zorgen dat ze (inbrekers) er niet meer in willen komen.

Want reken maar.....een inbreker is behoorlijk zenuwachtig als hij om een woning rondloopt.

Allereerst weet hij niet wat hem binnen te wachten staat en daarnaast loopt hij buiten de kans om gezien en dus betrapt te worden. Hij wil dan ook zo snel mogelijk binnen zien te komen en slaagt daarin meestal binnen 10 á 20 seconden.

Tenzij je woning inbraakwerend is gemaakt want als hij merkt dat het langer gaat duren - en dat merkt hij heel snel - dan zal hij het hazenpad verkiezen en het ergens anders gaan proberen.

Een inbreker heeft aan drie dingen een enorme hekel: Tijdverlies, Licht, Lawaai.
Als we hier met onze aanpassingen op inspelen brengen we het inbraakrisico enorm naar beneden.

inbreker
.
.

Stap voor stap je woning checken

Als je stap voor stap je woning (en je eventuele tuin) checkt volgens de pagina's op deze website krijg je een beeld van de inbraakgevoelige plekken van je woning en lees je wat je daar aan kan doen. Met soms simpele aanpassingen breng je het risico op een inbraak enorm naar beneden.

Een inbreker herkent een voor hem 'te moeilijke' woning vaak al van een afstand en loopt een goed beveiligde en dus voor hem onaantrekkelijke woning vaak bij voorbaat al voorbij.

ANTI-INBRAAK

Wat hebben we hieruit geleerd?

  • Zorg dat een inbreker er niet in wil komen
  • Dat doe je door het voor hem onaantrekkelijk te maken
  • Door de inbraaktijd op te voeren naar vele minuten in plaats van het secondewerk van nu
  • Laat geen ladders slingeren in je achtertuin
  • Breng vluchtroutes in kaart en maak het hem ook hier moeilijk

Ga door naar: Kijk eens door andere ogen


Aandachtspunten veilig wonen
Veilig wonen belangrijker dan certificaat PKVW

Op deze Veilig Wonen website is veilig wonen belangrijker dan het behalen van het PKVW certificaat, het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Met een PKVW certificaat krijg je bij sommige verzekeraars korting op de premie. Maar reken je niet rijk. De investering die je daarvoor moet doen is vaak vele malen hoger dan het prijsvoordeel en het PKVW is niet voor iedereen haalbaar.

Wij gaan voor Veilig Wonen maar niet perse voor het PKVW-certificaat. Wel gaan we voor inbraakwerendheid op een manier die gunstiger is voor je portemonnee. Op deze website gaan we uit van een normale woning met houten kozijnen, gebouwd in een tijd dat veilig wonen niet aan de orde was. We gebruiken zoveel mogelijk begrijpelijke taal waarbij voorop staat dat je veel aanpassingen zelf kunt gaan uitvoeren.

slotenshop


 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved